projekt przez internet

Nie masz czasu na spotkanie z Projektantem, ale chcesz mieć profesjonalnie wykonany projekt ogrodu?

Wyślij nam materiały, a my stworzymy wyjątkowy projekt tylko dla Ciebie.

Etapy współpracy

Etap I

Zamawiający dostarcza:

  • Rzut zagospodarowania terenu- mapa geodezyjna w skali 1:100 lub 1:500 lub dokładny szkic terenu z prawidłowymi wymiarami wraz z wrysowanym budynkiem, zaznaczonymi mediami itd.
  • Projekt budynku wraz z wrysowanymi oknami i drzwiami i opisem ewentualnych zmian, które powstały w trakcie budowy
  • Zdjęcia terenu wraz z elementami infrastruktury (budynki, ogrodzenia, istniejące rośliny)
  • Wypełniony formularz zamówienia

Pobierz formularz zamówienia

Etap II

Projektant wysyła na podany przez Zamawiającego adres email 2 koncepcje wstępne ogrodu (zróżnicowane ze względu na kształt trawnika, proporcje trawnika do miejsc nasadzeń roślinnych, rozmieszczenie elementów małej architektury itd.)

Zamawiający wpłaca 30% należności ustalonej za wykonanie projektu ogrodu

Etap III

Projektant wykonuje i przesyła koncepcję końcową (ostateczny kształt trawnika, rozmieszczenie elementów małej architektury itd.)

Zamawiający wpłaca 30% należności ustalonej za wykonanie projektu ogrodu

Etap IV

Projektant opracowuje i przesyła projekt ogrodu.

Projekt obejmuje:

  • opis i kolorystykę ogrodu
  • wymiarowanie
  • dobór roślin
  • 3-5 wizualizacji

Wszystkie materiały Zamawiający otrzymuje na podany adres e-mail w formacie PDF

Po wpłaceniu ostatnich 40% należności ustalonej za wykonanie projektu ogrodu, Zamawiający otrzyma spis roślin.

Możliwość otrzymania rachunku po każdej wpłacie lub jednorazowo przy odbiorze projektu.