PRACA Z PROJEKTANTEM

Wizja w terenie - spotkanie z Inwestorem w celu omówienia potrzeb, wykonania inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej.

Wykonanie 3 koncepcji wstępnych układu funkcjonalnego ogrodu z proponowanym rozmieszczeniem trawników, rabat roślinnych, małej architektury i innych głównych elementów wyposażenia; rzuty poziome + wizualizacje 3D

Wykonanie koncepcji ostatecznej układu funkcjonalnego ogrodu

Wykonanie projektu wykonawczego

Wariant podstawowy:

 • aranżacja ogrodu w postaci rzutu poziomego w skali 1:100 lub 1:200, z wymiarami;
 • aranżacja oświetlenia (usytuowanie punktów świetlnych)
 • rozkład nawierzchni w postaci rzutu poziomego w skali 1:100 lub 1:200, z wymiarami;
 • szczegółowy projekt nasadzeń roślinnych w postaci rzutu poziomego w skali 1:100 lub 1:200, z wymiarami;
 • szczegółowy spis roślin wraz z orientacyjną ceną oraz spisem szkółek roślin ozdobnych;
 • zestawienie nawierzchni;
 • wizualizacje ogrodu (przestrzenne widoki 3D)

Wariant rozszerzony:

 • rysunki techniczne małej architektury na wymiar (altany, pergole, ławki, murki ozdobne itd.)
 • projekt systemu automatycznego nawadniania

Nasza firma oferuje nadzór autorski w momencie, gdy projekt będzie realizowany własnoręcznie przez Klienta, bądź inną firmę.

PRACA Z WYKONAWCĄ

Po akceptacji kosztorysu, omówieniu zakresu prac wykonawczych i ustaleniu dogodnego terminu przystępujemy do realizacji ogrodu.

Przygotowanie do zakładania ogrodu

 • wykopanie i zabezpieczenie roślin, które mają być przesadzone
 • oczyszczenie terenu
 • opryski niszczące chwasty

Prace ziemne

 • przekopanie terenu (glebogryzarką)
 • dowiezienie dobrej gleby
 • ukształtowanie terenu

Nawadnianie/ Odwadnianie terenu

Prace budowlane

 • wytyczenie i budowa ścieżek
 • budowa grila, tarasu, oczka wodnego
 • montaż altan, pergoli
 • układanie/ budowa ozdobnych murków
 • wstawianie obrzeży rabat
 • inne

Rośliny

 • wizyta w szkółce roślin ozdobnych
 • rozstawienie roślin w ogrodzie
 • akceptacja Klienta
 • sadzenie, podlewanie, nawożenie
 • korowanie, bądź rozsypanie innego materiału, który ma pokrywać nawierzchnię rabaty
 • wytyczne do dalszej pielęgnacji

Trawnik

 • przygotowanie podłoża
 • siew trawy bądź rozłożenie trawnika z rolki
 • nawożenie
 • wytyczne do dalszej pielęgnacji

Oddanie ogrodu

PRACA Z OGRODNIKIEM

Pielęgnacja trawnika

 • aeracja/ wertykulacja
 • dosiewanie
 • nawożenie
 • usuwanie chwastów
 • walka ze szkodnikami (zwłaszcza z kretem)

Pielęgnacja roślin

 • pielenie
 • cięcie pielęgnacyjne, prześwietlające, redukcyjne, stymulujące, odmładzające, zachowawcze
 • strzyżenie żywopłotów i topiarów
 • podwiązywanie
 • nawożenie
 • opryski
 • walka ze szkodnikami (zwłaszcza ze ślimakami)
 • dosadzanie roślin sezonowych
 • wykopywanie i przygotowanie do przechowania roślin nie zimujących w gruncie

Pielęgnacja oczka i innych elementów wodnych

 • czyszczenie wiosenne
 • letnia pielęgnacja roślin wodnych
 • jesienne przygotowanie oczka do zimy (w tym rybek i roślin wodnych)